Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått med leveransen av skolskjuts och färdtjänst. Vi arbetar nu hårt för att lösa problemen så snart som möjligt. I maj undertecknade Uppsala kommun nytt avtal med leverantörer av skolskjuts, färdtjänst och daglig verksamhet. Anledningen till det nya avtalet var att det gamla inte längre kunde förlängas. Det nya avtalet…

Read More