Verksamheten

Syfte

Syftet med vår verksamhet är att ge barnen och ungdomarna möjlighet till att träffa kompisar och utveckla kompisrelationer - samtidigt som det ger avlastning för familjen.
Vi vill också erbjuda barnen och ungdomarna olika sinnesupplevelser som stärker deras självkänsla och utveckling.

 

Målsättning

Målsättningen är att finna och utveckla varje individs intresse och bidra till ett aktivt och meningsfullt liv där kamratskap har stor betydelse. Att den enskilde får möjlighet att leva som andra barn och ungdomar. Att genom delaktighet i olika vardagsaktiviteter, underlätta ett så självständigt liv som möjligt. Att upprätta genomförandeplaner i samarbete med föräldrar för att uppnå bästa möjliga utveckling

 

Trygghet

Trygghet uppnås genom att vi har kunnig personal som arbetar utifrån ett proffsigt förhållningssätt, och barnen känner personalen väl. Inför varje vecka kontaktar kontaktpersonalen förälder/företrädare och pratar med dem om det är något särskilt vi bör veta. Vi berättar också om våra planer för veckan tillsammans med deras barn/ungdom. Vi har ett aktivitetsschema med bilder på det vi ska göra under veckan på korttidshemmet. Där kan man även se vilken personal som jobbar morgon/kväll/ natt.

Nyheter

“Labanskolan – som att komma hem fast i skolan”

Läs om skolan på: https://unt.se/annons/labanskolan/labanskolan-som-att-komma-hem-fast-i-skolan-5528280.aspx
Läs mer

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer