Verksamheten

Syfte

Syftet med vår verksamhet är att ge barnen och ungdomarna möjlighet att träffa kompisar och utveckla kompisrelationer - samtidigt som det ger avlastning för familjen. Det kan också vara så att vistelsen hjälper ungdomen i frigörelseprocessen mellan ungdom och förälder, eller som en förberedelse inför vuxenlivet. Vi vill också erbjuda barnen och ungdomarna olika sinnesupplevelser som stärker deras självkänsla och utveckling.

 

Målsättning

Målsättningen är att finna och utveckla varje individs specialintresse och ge möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv där kamratskap har stor betydelse. Detta ger den enskilde möjlighet att leva som andra barn/ungdomar. Tillsammans med förälder/företrädare upprättas en genomförandeplan så att alla arbetar mot samma mål.

 

Trygghet

Trygghet uppnås genom att vi har kunnig personal som arbetar utifrån ett proffsigt förhållningssätt, och barnen känner personalen väl. Inför varje vecka kontaktar kontaktpersonalen förälder/företrädare och pratar med dem om det är något särskilt vi bör veta. Vi berättar också om våra planer för veckan tillsammans med deras barn/ungdom. Vi har ett aktivitetsschema med bilder på det vi ska göra under veckan på korttidshemmet. Där kan man även se vilken personal som jobbar morgon/kväll/ natt.

Nyheter

Kom på öppethus!

   
Läs mer

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer

Internationella Downs Syndromdagen

Vi firar Internationella Downs Syndromdagen & ...
Läs mer

Timvikarier

Nu söker vi på Labanskolan nya ...
Läs mer