Ekonomi och service:
Omfattar enkel matematik, kassakunskap, hantering av pengar, kundbemötande,
hygien och livsmedelshantering.

Kommunikation:
Vilket omfattar att läsa, skriva, tala, fonomix, teckenspråk, användning/övning av olika
stödmedel, enkla internationella språkkunskaper, berättarteknik, social kompetens och
social träning - såsom att lyssna aktivt, samtala och interagera i sociala sammanhang
och gruppaktiviteter.

Hälsa:
Vilket omfattar kunskap om och upplevelser av kultur, konst och samhällsfrågor.
Verklighetsuppfattning samt kunskap om och aktiviteter kring känslospråk,
fysiska aktiviteter, hälsosam livsstil och matvanor, avslappning och kunskap om
stresshantering röris och långpromenad.

Gemensam högläsning (hälsa):
Bibehålla eller väcka vårt intresse för att läsa böcker.
Öva och bibehålla uthållighet och koncentration.
För att sätta ord på våra tankar och upplevelser som vi har gemensamt med
karaktärer i olika böcker. Läsa som stresshantering och avslappning samt
för att vidga vår inre värld.