Fritidsverksamhet

Fritids är öppet före och efter skoldagen. Eleverna möter samma personal i skolan och på fritids.
Då personaltätheten är hög finns möjlighet att dela in eleverna i mindre grupper och aktiviteterna anpassas därefter.

Målsättningen med fritidshemmet är bland annat att barnen ska känna trivsel, trygghet och kunna lita på varandra och vuxna. Barnen ska utveckla en tro på sig själva samt fungera i grupp och kunna lösa konflikter. Fritids erbjuder möjlighet till fri lek, fysisk och skapande aktivitet men även möjlighet till vila, rekreation och utomhusvistelse.

Nyheter

Julavslutning 21 dec 2022

Labanskolan har sin julavslutning kl.9.30-11.00 den ...
Läs mer

Julshow!

Åter på Labanskolans scen! En förtrollande ...
Läs mer

Aprendere Skolor förvärvar Labanskolan från 1 november 2022

Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, ...
Läs mer

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer

Daglig Verksamhet

Om Daglig Verksamhet Hösten 2005 startades ...
Läs mer
Inga nya evenemang