Fritidsverksamhet

Fritids är öppet före och efter skoldagen. Eleverna möter samma personal i skolan och på fritids.
Då personaltätheten är hög finns möjlighet att dela in eleverna i mindre grupper och aktiviteterna anpassas därefter.

Målsättningen med fritidshemmet är bland annat att barnen ska känna trivsel, trygghet och kunna lita på varandra och vuxna. Barnen ska utveckla en tro på sig själva samt fungera i grupp och kunna lösa konflikter. Fritids erbjuder möjlighet till fri lek, fysisk och skapande aktivitet men även möjlighet till vila, rekreation och utomhusvistelse.

Nyheter

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer
Inga nya evenemang