Välkommen till Laban Friskola!

Laban Friskola är en fristående anpassad skola i Uppsala för årskurs 1-9 samt 4-årigt gymnasium. Vi undervisar i alla teoretiska ämnen/ ämnesområden. Skolan har inriktningen kultur, pedagogisk drama och teater.

Vi undervisar enligt anpassad grundskola och träningsskolans läro- och kursplaner samt enligt det individuella programmet för anpassad gymnasieskola GySär13.

Kontakta rektor för information om hur man söker till Laban Friskola, eller om ni vill boka ett personligt besök. Se gärna vår presentationsfilm nedan!