Välkommen till Labanskolan!

Labanskolan är en fristående särskola i Uppsala för årskurs 1-9 samt 4-årigt gymnasium. Vi undervisar i alla teoretiska ämnen/ ämnesområden. Skolan har inriktningen kultur, pedagogisk drama och teater.

Vi undervisar enligt grundsär- och träningsskolans läro- och kursplaner samt enligt det individuella programmet för gymnasiesärskolan GySär13.

Kontakta Annika (rektor) för information om hur man söker till Labanskolan, eller om ni vill boka ett personligt besök. Se gärna vår presentationsfilm nedan!

Kommande Evenemang