Skip to content

Labanskolan - som att komma hem fast i skolan

ANNONS. På den privata särskolan Labanskolan i Uppsala lär sig och utvecklas eleverna med hjälp av drama, kultur och konst. 18:58 | 2020-03-04

Den ser lite blygsam ut där den ligger i hörnet av Gränbyparken, Labanskolan, men på insidan öppnas en helt annan värld. Före detta rektorn Annika Hedlin berättar att många inte förstår hur stora lokalerna är förrän de kommer in. Men ännu mer slås man av något annat. Inredningen påminner mer om en bostad än en skola. – Vi försöker ha den här hemmakänslan för att öka trivseln både för eleverna och
personalen. Många föräldrar säger att det är som att komma hem när man går in här, och den känslan vill vi ska bestå.

För närvarande går 13 elever från lågstadiet upp till sista året på gymnasiet på skolan. De är indelade i tre grupper efter kognitiv förmåga, typ av undervisning de har behov av och vilka de kan trivas ihop med. Undervisningen sker i små interaktivt utrustade klassrum där en lärare och en elevpedagog undervisar fram till tidig eftermiddag. Sedan stannar elever och elevpedagoger kvar medan skolan förvandlas till ett fritids.
– Vi har även ett korttidsboende i en villa i Gamla Uppsala där många av våra elever vistas emellanåt. Där finns det plats för fem barn samtidigt, och de brukar ha väldigt roligt där.


Undervisningen sker i små interaktivt utrustade klassrum med tillgång till digitala lärverktyg.


Hjärtat i skolbyggnaden är dramasalen
, där en rad framgångsrika teaterföreställningar har sett dagens ljus. Föreställningarna utformas efter vad eleverna tycker är roligt och vilka förmågor de har. Många växer något enormt under arbetet.
– Det finns de som knappt vågar gå upp på scenen när vi börjar, och som slutar som självklara stjärnor. Men man måste verkligen inte vara en teatermänniska för att gå här. Vi använder drama som en pedagogisk metod för att stärka elevernas självförtroende och självbild. I dramaundervisningen använder vi oss även av Sherborne, som är en rörelsemetod som syftar till att bygga upp barnets kroppsmedvetenhet, rörelseglädje, tillit och kommunikativa förmåga.
Sherborne är en metod som Veronica Sherborne (sjukgymnast och dramapedagog) utvecklat efter att ha hämtat inspiration från dansteoretikern Rudolf von Laban, som har fått ge namn till skolan.

Teaterscenen bjuder även in till spontana infall. Läraren Lisa Arbin berättar att hon precis har rivit av ”Fångad av en stormvind” till närvarande personal och elevers jubel. Hon och kollegorna är överens om att det är viktigt att ha roligt tillsammans, och att lärarna måste bjuda på sig själva för att få eleverna att våga.
– Och det är självklart för oss att ta med oss dramainslagen in i klassrummet. Ska jag undervisa i ekonomi ställer jag mig inte och håller upp en tjuga. Istället leker vi affär. Vi behöver ofta förkroppsliga saker för att eleverna ska förstå, säger Lisa Arbin.
Vid sidan av att följa läroplanen ser Labanskolan det som sin stora uppgift att förbereda eleverna för framtiden. Här finns skolans egen Daglig verksamhet där före detta elever arbetar.

Under Internationella Downs syndrom-dagen brukar Labanskolan vanligtivis bjuda in allmänheten för att fira denna dag med tal och olika stationer. Denna dag brukar familjer med förskolebarn som har Downs syndrom eller som av andra skäl kommer att gå i särskola brukar besöka skolan den dagen. En del av dem blir så småningom elever på skolan.


Labanskolans före detta rektor Annika Hedlin är stolt över skolans estetiska profil.

 

En som verkligen kan rekommendera skolan är Camilla Olausson vars son Elliot går på Labanskolan.
– Första gången vi besökte skolan var på ett öppet hus. Jag kände direkt att det var en skola som passade honom. Han hade inget talat språk när han började, men han har utvecklats väldigt mycket. Nu kan han prata med stöd av tecken och sätta ord på sina egna känslor.
Camilla uppskattar också att skolan har så nära relation även till föräldrarna och är bra både på att informera om vad som händer på dagarna och stötta om något känns jobbigt. Egentligen var det bara en sak som hon var skeptisk till när Elliot skulle börja Labanskolan – teaterprofilen.
– Jag tänkte att lycka till med att få upp min son på scenen. Men där fick jag verkligen fel. Nu står han och framträder vid mikrofon på föreställningarna.

Nyheter

Julavslutning 21 dec 2022

Labanskolan har sin julavslutning kl.9.30-11.00 den ...
Läs mer

Julshow!

Åter på Labanskolans scen! En förtrollande ...
Läs mer

Aprendere Skolor förvärvar Labanskolan från 1 november 2022

Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, ...
Läs mer

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer

Daglig Verksamhet

Om Daglig Verksamhet Hösten 2005 startades ...
Läs mer