Pedagogik

Sherborne

Sherborne är en rörelsemetod som har utvecklats av Veronica Sherborne som var sjukgymnast och dramapedagog. Sherborne är starkt influerade av Rudolf Labans teori och filosofi. Jaguppfattning, förmågan att relatera till sitt jag och till sin omgivning samt förmåga att relatera till en annan människa är enligt Laban de grundläggande förutsättningarna för harmonisk mänsklig existens.

Utifrån dessa tankar har Sherborne beskrivit ett program vars avsikt är att bygga upp barnets kroppsmedvetenhet, rörelseglädje, tillit och kommunikativa förmåga.

(Klinta, Cia 1998, "Självtillit, kommunikation, rörelseglädje")

Vi har sedan starten 1997 använt oss av denna metod med mycket goda resultat. All personal på skolan och korttidshemmet har gått utbildningar i Sherbornemetoden.

 

Arbetet med Sherborne på Laban Friskola

Eleverna har dramaundervisning två timmar i veckan. Dessutom använder vi oss ofta av drama i övrig undervisning. När eleverna har drama är de indelade i grupper där vi blandar både äldre och yngre elever. Detta medför att de äldre eleverna får vara stöd och vägvisare till de yngre eleverna och de bidrar till en god stämning under lektionerna.
Vi använder oss av Sherborneövningar som uppvärmning och avslutning i dramaundervisningen. Ofta blir övningarna en del av lek eller del av ett sammanhang. Ett exempel på detta kan vara att vi låtsas att vi är strandsatta på en ö och enda sättet att ta sig därifrån är att dra varandra på en filt över golvet. Eller när vi övar rumsmedvetenhet gör vi det genom att gestalta djur, bilar, flygplan eller annat. Då vävs moment som åla, krypa, hoppa, springa och så vidare in naturligt i en lekfull kontext.

 

Effekter av rörelsstunderna/dramaundervisningen

Vi ser tydliga positiva effekter av användandet av Sherborneövningar. Eleverna får nära kontakt till sig själv och till varandra. Vi upplever att de får god självkännedom och en trygghet i sig själva som även blir tydlig då de sedan spelar teater inför publik. Eleverna stärks kroppsligt och vågar lita på sina förmågor samtidigt som de blir medvetna om sina begränsningar.
En annan fördel som vi kan se är att elevernas självförtroende visar sig i annan mer teoretisk undervisning. De vågar prova och tror på sig själva. I och med att vi som personal deltar aktivt i dramaundervisningen stärks banden mellan elever och personal. Gentemot varandra visar eleverna stort engagemang och intresse. Om någon har en dålig dag så känner de andra eleverna av det och stöttar. De gläds med varandra och visar stor empati. De vågar även vara nära varandra såväl kroppsligt som själsligt, att ha kroppskontakt är en naturlig del av skolvardagen.

 

Se bilder från våra Sherborneövningar

Rudolf Laban

Laban var en österrikisk danspedagog och teoretiker som var verksam i Tyskland fram till 1937 då han tvingades fly till England. Där forskade han kring samarbetet mellan rörelse och psykologi.

Labans gymnastik grundar sig på hur människan rör sig naturligt, och han ansåg att man bör sträva bort från ett prestations- och elittänkande.

Nyheter

Julavslutning 21 dec 2022

Labanskolan har sin julavslutning kl.9.30-11.00 den ...
Läs mer

Julshow!

Åter på Labanskolans scen! En förtrollande ...
Läs mer

Aprendere Skolor förvärvar Labanskolan från 1 november 2022

Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, ...
Läs mer

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer

Daglig Verksamhet

Om Daglig Verksamhet Hösten 2005 startades ...
Läs mer