Undervisning

På Labanskolan finns välutbildad och professionell personal, med lång erfarenhet av undervisning i särskolor. Undervisning bedrivs utifrån särskolans aktuella läroplaner och kursplaner för grundsär- och träningsskolan Lgr11, samt gymnasiesärskolan GySär13 individuella programmet.
Både grundsärskolan och gymnasiesärskolan har inriktningen kultur, pedagogisk drama och teater.

Läs Lgr 11 här...
Läs Gymnasiesärskolan läroplan här...


Elevgrupperna

Eleverna indelas i grupper efter sin individuella utvecklingsnivå och behov. Undervisningen anpassas efter detta i samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare.
För varje elev på grundsärskolan gör vi en IUP (individuella utvecklingsplan) och för varje elev på gymnasiesärskolan en individuell studieplan i samråd med vårdnadshavare.

Undervisningssätt
Undervisningssättet varierar från ett traditionellt upplägg till att arbeta temainriktat med ämnesövergripande samarbete mellan de olika ämnena...

Läs mer här...


Dramaundervisningen

I dramaundervisningen arbetar vi efter Sherbornemetoden som är en rörelsemetod som syftar till att bygga upp elevens kroppsmedvetenhet, rörelseglädje, tillit och kommunikativa förmåga - vilket också visar sig i den teoretiska undervisningen. Dramaundervisningen utmynnar sedan i årliga teaterföreställningar som ges för allmänheten, både i Labanskolans teatersalong och på UKK (Uppsala Konsert & Kongress).

Läs mer här...

Inga nya evenemang

Nyheter

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer