Undervisning

På Laban Friskola finns välutbildad och professionell personal, med lång erfarenhet av undervisning i anpassade skolor. Undervisning bedrivs utifrån den anpassade skolans aktuella läroplaner och kursplaner för anpassad grundskola Lgrsär22, samt anpassad gymnasieskola GySär13 individuella programmet.
Både anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har inriktningen kultur, pedagogisk drama och teater.


Elevgrupperna

Eleverna indelas i grupper efter sin individuella utvecklingsnivå och behov. Undervisningen anpassas efter detta i samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare.
För varje elev i grundskolan gör vi en IUP (individuella utvecklingsplan) och för varje elev i gymnasieskolan en individuell studieplan i samråd med vårdnadshavare.

Undervisningssätt
Undervisningssättet varierar från ett traditionellt upplägg till att arbeta temainriktat med ämnesövergripande samarbete mellan de olika ämnena.

Läs mer här...


Dramaundervisningen

I dramaundervisningen arbetar vi efter Sherbornemetoden som är en rörelsemetod som syftar till att bygga upp elevens kroppsmedvetenhet, rörelseglädje, tillit och kommunikativ förmåga - vilket också visar sig i den teoretiska undervisningen.

Läs mer här...

Inga nya evenemang

Nyheter

Julavslutning 21 dec 2022

Labanskolan har sin julavslutning kl.9.30-11.00 den ...
Läs mer

Julshow!

Åter på Labanskolans scen! En förtrollande ...
Läs mer

Aprendere Skolor förvärvar Labanskolan från 1 november 2022

Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, ...
Läs mer

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer

Daglig Verksamhet

Om Daglig Verksamhet Hösten 2005 startades ...
Läs mer