Undervisning

På Labanskolan finns välutbildad och professionell personal, med lång erfarenhet av undervisning i särskolor. Undervisning bedrivs utifrån särskolans aktuella läroplaner och kursplaner för grundsär- och träningsskolan Lgr11, samt gymnasiesärskolan GySär13 individuella programmet.
Både grundsärskolan och gymnasiesärskolan har inriktningen kultur, pedagogisk drama och teater.

Läs Lgr 11 här...
Läs Gymnasiesärskolan läroplan här...


Elevgrupperna

Eleverna indelas i grupper efter sin individuella utvecklingsnivå och behov. Undervisningen anpassas efter detta i samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare.
För varje elev på grundsärskolan gör vi en IUP (individuella utvecklingsplan) och för varje elev på gymnasiesärskolan en individuell studieplan i samråd med vårdnadshavare.

Undervisningssätt
Undervisningssättet varierar från ett traditionellt upplägg till att arbeta temainriktat med ämnesövergripande samarbete mellan de olika ämnena...

Läs mer här...


Dramaundervisningen

I dramaundervisningen arbetar vi efter Sherbornemetoden som är en rörelsemetod som syftar till att bygga upp elevens kroppsmedvetenhet, rörelseglädje, tillit och kommunikativa förmåga - vilket också visar sig i den teoretiska undervisningen. Dramaundervisningen utmynnar sedan i årliga teaterföreställningar som ges för allmänheten, både i Labanskolans teatersalong och på UKK (Uppsala Konsert & Kongress).

Läs mer här...

Inga nya evenemang

Arbeten och projekt

Elevarbeten / Teman

Tema Vatten läsåret 2017-2018
Under det här läsåret har vi arbetat med vatten på olika sätt. Vi startade upp läsåret med en vattentemadag, här finns bilder från den dagen. Vi var på studiebesök på bl.a. Biotopia. Vi startade upp bandet Laban Droppers som gjorde en egen låt och musikvideo, se här! Julshowen hade även en vattenkoppling när tomten och Rudolf åkte båt runt hela världen.

 

Tema Religion vår 2018
Under våren hade vi en religionsvecka, här finns bilder!

Vikingafilm 2017
Eleverna i grupp D har under läsåret 2016-2017 arbetat med vikingar på olika sätt. De har skapat sina egna figurer och skrivit manus till en fantastisk film som visades på Gamla Uppsala museum i juni.

Tema Världen läsåret 2016-2017
Under hela läsåret har vi arbetat med temat världen på olika sätt i alla ämnen. På musiken har vi lyssnat på låtar från de olika världsdelarna, vi har lagat mat från hela världen, vi har tittar på flaggor och forskat om olika länder, gjort egna jordglober på bildlektionerna och haft en hel temavecka under våren. Titta gärna på bilder från den här.

Kroppstema våren 2016
Under vårterminen har vi arbetat med kroppen på hela skolan. Alla grupper har deltagit på en nivå som passar den gruppen. Vi har gjort både praktiska och teoretiska övningar och haft väldigt kul! Se fler bilder från temat på vår Facebook-sida!

Arkitekturtema hösten 2015
Under höstterminen 2015 har vi arbetat med arkitektur på olika sätt. Vi har bl.a. åkt runt och tittat på byggnader, fotograferat, avbildat byggnaderna, gjort egna modeller och arbetat med rum. Bilderna nedan visar en del och om ni klickar här finns det ännu fler! Se även filmen som grupp D gjorde om Domkyrkan.

Naturfilm - läsåret 2012/2013
Eleverna i Gr 4 och delar av personalen i daglig verksamhet har under läsåret 2012/2013 arbetat med en naturfilm i ämnet verklighetsuppfattning / NO. I nedan filmer presenteras de olika årstiderna och här en presentation av deltagarna och arbetet.

Forskningsprojekt Gr 4 HT12/VT13

Under hösten 2012 och våren 2013 har eleverna i Gr 4 själva valt ett forskningsområde som de har fördjupat sig i. Eleverna har gjort frågeställningar som de har utgått ifrån när de har forskat och samarbetat med ämnet Bild och sedan renskrivit sitt projekt på dator.

Klicka på nedan bilder för att se dessa fina arbeten.

Nyheter

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer

Diktprojektet våren 2012

Vi har med dikttemat fokuserat på bland annat elevernas språkutveckling, kommunikativa uttryck och att de ska få träna på att skriva/teckna elevnära ord både för hand och på dator. Vårt mål har varit att eleverna så långt som möjligt ska ha använt sina egna ord i dikt-skapandet. Klicka på nedan bild för att läsa dikterna.

Konstprojektet "Jag i Uppsala" hösten 2011

Tanken med vårt projekt har varit att hitta ett tema där vi kan arbeta ämnesövergripande och integrera den vanliga undervisningen i temat.  Ytterligare har vi velat utgå ifrån eleverna själva och deras erfarenheter. Målen i läroplanerna samt utställningen ”Vänskapsband” som har visats på Uppsala konstmuseum under sommaren 2011 har legat till grund för elevernas verk. Läs presentationsfoldern om "Jag i Uppsala" genom att klicka på nedan bild.

Elevarbeten, powerpoint hösten 2011

Genom ett ämnesövergripande samarbete mellan svenska/bild- och dataundervisningen har eleverna utifrån sina egna intressen skapat manus och text, letat efter fakta på internet och ritat på bildlektionerna. På datalektionerna har de scannat sina bilder och gjort en powerpoint, som de även spelat in sina berättarröster till utifrån sina texter.