Om dagliga verksamheten

Hösten 2005 startades Labanskolans dagliga verksamhet för personer med funktionsvariationer.
I dagsläget driver vi ett Loppis och Café som är belägen nära Labanskolans lokaler.
Deltagarna har tillgång till en bred variation av arbetsuppgifter både på Loppis och Café samt på Labanskolan.

Dessa arbetsuppgifter består av; enklare kontors och köksgöromål, enklare kassa och serveringsuppgifter, städuppgifter, vaktmästeriuppgifter samt att hjälpa de yngre eleverna i undervisningen.
Deltagarna medverkar även i dramaundervisningen, teaterföreställningar samt estetiska-projekt
tillsammans med eleverna.

På vår hemvist som finns i samma lokalers som Loppis och Café har vi våra samlingar, möten, undervisningar,
raster och andra roliga aktiviteter.  För mer info om undervisningen och aktiviteter se nedan.

Nyheter

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer
Inga nya evenemang

Undervisning

Ekonomi och service,
Kommunikation, Hälsa

 

Projekt

Här kan du titta på resultatet av vår
senaste projekt!

Syfte & Mål

Laban Loppis & Café syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning som bidrar till personlig utveckling