Julavslutning 21 dec 2022

Labanskolan har sin julavslutning kl.9.30-11.00 den 21 december

Julshow!

Åter på Labanskolans scen!

En förtrollande och fartfylld Julshow ges nu efter år av uppehåll pga pandemin.

Fredag ​​den 9/12 kl.10.00

Lördag 10/12 kl.10.00

Bokning sker på: bokning@labanskolan.se begränsat antal platser

Vid bokning ange vilken dag, namn, telefonnummer, antal vuxna eller barn samt antal rullstolar.

Föreställningen är gratis, men man får gärna skicka ett bidrag till den organisation vi kommer att samarbeta med. Mer information kommer.

Varmt Välkomna!!

 

 

 

Aprendere Skolor förvärvar Labanskolan från 1 november 2022

Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Företaget grundades år 2008 i samband med att grundskolan Skolgrunden förvärvades. Skolor har sedan successivt startats från grunden eller förvärvats. Aprendere har för närvarande ca 1 300 elever och 350 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd men vi har även verksamhet i Anderstorp i Småland, i Falköping i Västra Götaland samt i Östersund. Ordet Aprendere är en försvenskning av det franska ordet ’aprendre’, som betyder att lära sig. Läs mer om Aprendere Skolor: https://aprendereskolor.se/

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått med leveransen av skolskjuts och färdtjänst. Vi arbetar nu hårt för att lösa problemen så snart som möjligt. I maj undertecknade Uppsala kommun nytt avtal med leverantörer av skolskjuts, färdtjänst och daglig verksamhet. Anledningen till det nya avtalet var att det gamla inte längre kunde förlängas. Det nya avtalet innehåller högre kvalitetskrav än tidigare, större samordningsvinster och är även anpassat för att nå kommunens klimatmål fossilfritt Uppsala 2030. Avtalet innebär att transporterna år 2022 ska drivas med fossilfria bränslen som biogas, vätgas eller el till 50 procent. År 2023 ska det vara 75 procent fossilfritt. Avtal tecknades med totalt sju leverantörer, där beställningar sker enligt rangordning utifrån hur många fordon leverantören har blivit tilldelad i upphandlingen. I samband med skolstarten blev det många beställningar att hantera, samtidigt som det nya avtalet började att gälla. Vad man inte hade räknat med, var att det saknades fordon hos leverantörerna, att inte alla fordon hade avtalsenlig utrustning och att de personella resurserna hos leverantörerna inte var tillräckliga. På grund av detta har det uppstått situationer där enskilda individer fått vänta i timmar. När de har försökt kontakta kommunen har telefonen varit blockerad på grund av alla samtal. Det har blivit en ohållbar situation för alla parter. För resenärerna i första hand. Men även leverantörerna som trots en många gånger god intention inte nått hela vägen fram. Och för kommunen, vars yttersta uppgift är att ombesörja god omsorg. Vi är givetvis självkritiska. Ett intensivt arbete pågår nu på flera olika plan för att få ordning på situationen. Vi har pågående dialog med leverantörerna. Varje bil är viktig och resor samplaneras så mycket som möjligt. Det kan innebära längre restid för resenärerna men vi hoppas på förståelse för det. Uppsala kommun beklagar djupt att människor som är beroende av kommunens service inte har fått den hjälp som de räknat med. Vi förstår att det här har lett till jobbiga situationer för de som drabbats, vilket vi är väldigt ledsna för. Det kommer tyvärr ta en tid innan vi har kommit tillrätta med allt. Det vi kan lova, är att vi arbetar hårt med att få den tiden så kort som möjligt.   Stadsbyggnadsförvaltningen Roger Lindström, områdeschef

Nyheter

Julavslutning 21 dec 2022

Labanskolan har sin julavslutning kl.9.30-11.00 den ...
Läs mer

Julshow!

Åter på Labanskolans scen! En förtrollande ...
Läs mer

Aprendere Skolor förvärvar Labanskolan från 1 november 2022

Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, ...
Läs mer

skolskjuts & färdtjänst

Stadsbyggnadsförvaltningen beklagar de problem som uppstått ...
Läs mer

Daglig Verksamhet

Om Daglig Verksamhet Hösten 2005 startades ...
Läs mer